Coaching

Waarom coaching?

De coach houdt een spiegel voor, focust op doelen en biedt meerwaarde in het hele traject.

Coaching belicht allerlei aspecten van het werkende leven en de problemen die daarbij komen kijken. Door te bezinnen op uw werkzaamheden krijgt u breder zicht op uw loopbaan wensen. In ieder beroep doen zich situaties voor waarbij individuele ondersteuning nodig blijkt. Bij ingrijpende veranderingen in de werksituatie, is de behoefte aan begeleiding groot.

Een veranderende situatie vraagt vaak om een nieuwe manier van werken. Aangeleerde gewoontes kunnen u dan flink in de weg zitten. Dit gaat gepaard met onzekerheid. Wanneer spanningen oplopen vermindert uw werkplezier en daarmee uw slagvaardigheid.

Samen met uw coach onderzoekt u de problemen. U werkt aan het opruimen van blokkades, reflecteert op uw eigen gedrag en stelt dit waar nodig bij. Bekeken wordt hoe u uw kwaliteiten optimaal kunt benutten en vergroten.
Hoewel coaching zich in eerste instantie richt op vraagstukken die samenhangen met uw werk, is er uiteraard ook aandacht voor uw privésituatie. Het zal u duidelijk zijn dat er niet altijd een duidelijke scheidingslijn tussen beide levensgebieden kan worden getrokken.

Wanneer coaching?

• Ter voorbereiding op of ondersteuning in uw nieuwe functie.
• Om u te ondersteunen bij het implementeren van een nieuwe werkwijze.
• In het kader van uw persoonlijke ontwikkeling.
• Ter verbetering van uw persoonlijke effectiviteit.
• In het geval van vastgelopen werkrelaties.
• Bij aanpassingsproblemen na een fusie of reorganisatie.
• Om u te begeleiden bij uw re-integratie na langdurige afwezigheid.
• Bij terugval in de prestatie, bijvoorbeeld door werk en / of privéomstandigheden.


Groei door inzicht
‘A mind is like a parachute: it only works when it is open’.