Spoor 2

Een werknemer raakt gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt. Dat is een lastige situatie, voor zowel de werknemer als de werkgever. De werknemer wil graag weer aan de slag, maar wordt belemmerd door zijn beperkingen. Terugkeer op de eigen werkplek blijkt niet meer mogelijk.

Het is aan u om passend werk te vinden binnen uw bedrijf. Dit is Spoor 1. Lukt het u niet om alternatieven te bieden? Dan zult u buiten uw bedrijf moeten zoeken. Dit is Spoor 2.

Werkgevers met langdurig zieke werknemers hebben volgens de Wet Verbeterde Poortwachter (WVP) de plicht het Spoor 2-traject te starten, als de werknemer niet binnen het bedrijf te herplaatsen is. Voor dit tweede spoor biedt Mero Reïntegratie een adequate oplossing.

Zodra vast staat dat de werknemer niet terug kan keren in het eigen werk en u als werkgever geen ander werk voor de werknemer beschikbaar heeft dient het tweede spoor te worden ingezet. Deze inzet is in het kader van de WVP ook verplicht als een geplande terugkeer in eigen of ander werk twijfelachtig is. Een goede vuistregel is kort voor het eind van het eerste jaar, of zoveel eerder als vaststaat dat voor de werknemer geen mogelijkheden meer bestaan binnen het eigen bedrijf, te starten met het tweede spoor.

Het niet, of niet tijdig starten van een tweede spoor traject kan voor UWV de aanleiding zijn tot het opleggen van een loonsanctie. Deze sanctie bestaat uit maximaal 1 jaar het loon doorbetalen na het verstrijken van de wachttijd voor de WIA. Dit zijn natuurlijk onnodige kosten welke eenvoudig te voorkomen zijn.

In ons Spoor 2-traject spannen wij ons gezamelijk in om een nieuwe, passende functie voor uw werknemer te vinden. Onze gezamenlijke inspanning voor uw werknemer wordt conform WVP in het dossier bijgehouden.

In het Spoor 2 traject stellen wij samen met uw werknemer een plan van aanpak op. Hierin worden de stappen vastgelegd die nodig zijn bij het vinden van de nieuwe baan. Denk hierbij aan sollicitatietrainingen, netwerktrainingen, coaching en begeleiding bij het vinden van werk.

Heeft u interesse in onze dienstverlening?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.