Outplacement

Werk vormt voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. Het biedt inkomen, sociale contacten, een maatschappelijke positie, waardering en voldoening. Er zijn echter momenten in de loopbaan, waarbij er een situatie kan optreden waarbij een outplacementtraject, uitkomst kan bieden.

Outplacement betekent voor de werkgever en werknemer nieuwe toekomstperspectieven!

In de volgende situaties kan outplacement ingezet worden:
• boventalligheid bij een reorganisatie of fusie, wat kan leiden tot een sociaal plan
• profiel van de werknemer past niet meer bij de organisatie
• er is sprake van een onwerkbare situatie
• u bent zelf op zoek naar nieuwe loopbaanmogelijkheden, buiten de organisatie


Het outplacementtraject
Hieronder treft u onze werkwijze aan.

Al naar gelang de persoonlijke situatie kan hier een accentverschil worden aangebracht.
• de intake
• kennisnemen van de C.V.
• het bespreken van het ontslag of de vertrekreden
• indruk van de persoonlijkheid
• indruk van de eventuele stressfactoren
• het maken van werkafspraken
• het maken van een competentiemeting/beroepskeuzetest
• sollicitatietraining
• jobsearching
• het bieden van nazorg


"Mero Reïntegratie biedt u een werkwijze, die u stapsgewijze voert naar zelfvertrouwen, motivatie, doelgerichtheid, inzicht en vaardigheid om een nieuwe dienstbetrekking te verwerven."